Các tiềm bối cho em hỏi, tại sao bấm nút cập nhật sau khi hoàn thành chỉnh sửa trang web trên wordpress mà trang vẫn chưa có sự thay đổi nào trên internet.

Câu hỏi:
? Các tiềm bối cho em hỏi, tại sao bấm nút cập nhật sau khi hoàn thành chỉnh sửa trang web trên wordpress mà trang vẫn chưa có sự thay đổi nào trên internet.
-Bình thường sẽ có tác dụng ngay nhưng lần này em đã đợi 30p rồi nhưng vẫn chưa thấy.
Nguồn: Redirecting...