Các thày cho mình hỏi. Web của mình có Learndash và Woocommerce Membership. Mình muốn học sinh lần sau vào thì lại đến trang học lần trước thì làm thế nào

Câu hỏi từ Group FB:
Các thày cho mình hỏi. Web của mình có Learndash và Woocommerce Membership. Mình muốn học sinh lần sau vào thì lại đến trang học lần trước thì làm thế nào
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/848344769199749/