các sếp cho em hỏi: Em có thể bật thanh menu ( header tranparent ) trong trang chủ nhưng tắt ở các trang khác không ?

Câu hỏi từ Group FB:
các sếp cho em hỏi: Em có thể bật thanh menu ( header tranparent ) trong trang chủ nhưng tắt ở các trang khác không ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/844798376221055/