Các đại nhân cho mình hỏi có plugin nào dạng sổ liên lạc để báo cáo điểm số, nhật ký học tập của học sinh cho bố mẹ có acc vào xem không

Các đại nhân cho mình hỏi có plugin nào dạng sổ liên lạc để báo cáo điểm số, nhật ký học tập của học sinh cho bố mẹ có acc vào xem không
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các đại nhân cho mình hỏi có plugin nào dạng sổ liên lạc để báo cáo điểm số, nhật ký học tập của học sinh cho bố mẹ có acc vào xem không
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/544656929568536/