Các đại nhân cho hỏi bên nào cấp Plugin Woo - API thanh toán ngân hàng rẻ nhất nhỉ, k rõ phí hàng tháng thế nào

Câu hỏi từ Group FB:
Các đại nhân cho hỏi bên nào cấp Plugin Woo - API thanh toán ngân hàng rẻ nhất nhỉ, k rõ phí hàng tháng thế nào
Nguồn: Redirecting...

Bạn có thể thử cổng thanh toán PAYON xem nhé