Các cho e hỏi, web e minsoftware.vn có phương án nào tối ưu tốc độ được k ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Các cho e hỏi, web e minsoftware.vn có phương án nào tối ưu tốc độ được k ạ?
Nguồn: Redirecting...