Các cao nhân cho em hỏi có plugin nào giúp cho user nếu người ta không rành mấy cái lập trình có thể vào viết blog một cách dễ dàng không ạ? Em biết mỗi Editor classic mà thấy cái đó hơi thiếu thiếu ạ!

Các cao nhân cho em hỏi có plugin nào giúp cho user nếu người ta không rành mấy cái lập trình có thể vào viết blog một cách dễ dàng không ạ? Em biết mỗi Editor classic mà thấy cái đó hơi thiếu thiếu ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các cao nhân cho em hỏi có plugin nào giúp cho user nếu người ta không rành mấy cái lập trình có thể vào viết blog một cách dễ dàng không ạ? Em biết mỗi Editor classic mà thấy cái đó hơi thiếu thiếu ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/639219540112274/