Các cao nhân cho e hỏi tí, CSS bổ sung (customized CSS) mình thêm vào ở phần theme editor thì mã nguồn của nó nằm chỗ nào vậy ạ? E tìm mãi trong public html trên Cpanel hosting mà ko ra???E cảm ơn ạ!

Các cao nhân cho e hỏi tí, CSS bổ sung (customized CSS) mình thêm vào ở phần theme editor thì mã nguồn của nó nằm chỗ nào vậy ạ? E tìm mãi trong public html trên Cpanel hosting mà ko ra???E cảm ơn ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các cao nhân cho e hỏi tí, CSS bổ sung (customized CSS) mình thêm vào ở phần theme editor thì mã nguồn của nó nằm chỗ nào vậy ạ? E tìm mãi trong public html trên Cpanel hosting mà ko ra???E cảm ơn ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/815211529179740/