Các cao nhân cho e hỏi, e đang muốn tương thích giao diện trên mobile

Câu hỏi:
các cao nhân cho e hỏi, e đang muốn tương thích giao diện trên mobile thì có cách nào toàn diện không ạ, các cao nhân chỉ em với
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | các cao nhân cho e hỏi, e đang muốn tương thích giao diện trên mobile thì có cách nào toàn diện không ạ, các cao nhân chỉ e...