Các bro cho hỏi , cách tối ưu web tốt nhất là làm như thế nào ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Các bro cho hỏi , cách tối ưu web tốt nhất là làm như thế nào ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/800143720686521/