Các bạn có kinh nghiệm VPS Vultr dùng cho hỏi ! Mình đang dùng Host share Wp. Giờ mua gói VUltr 1g ram 1 Cpu có ổn định hơn không nhỉ ? Đã mua rồi mà chạy thử thấy lỗi tùm lum. Chưa dám đưa lên Web chính ! Hic. #WPVN_HELP

Các bạn có kinh nghiệm VPS Vultr dùng cho hỏi ! Mình đang dùng Host share Wp. Giờ mua gói VUltr 1g ram 1 Cpu có ổn định hơn không nhỉ ? Đã mua rồi mà chạy thử thấy lỗi tùm lum. Chưa dám đưa lên Web chính ! Hic. #WPVN_HELP
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bạn có kinh nghiệm VPS Vultr dùng cho hỏi !
Mình đang dùng Host share Wp.
Giờ mua gói VUltr 1g ram 1 Cpu có ổn định hơn không nhỉ ?
Đã mua rồi mà chạy thử thấy lỗi tùm lum. Chưa dám đưa lên Web chính !
Hic.
#WPVN_HELP
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/558862218148007/