Các bạn cho hỏi mình quản lý Website bán hàng Wocommerce. Giờ mình muốn tạo form để mọi người xem web đăng ký nhận email thông báo khi Website của mình có đăng sản phẩm mới. Cảm ơn các bạn!

Các bạn cho hỏi mình quản lý Website bán hàng Wocommerce. Giờ mình muốn tạo form để mọi người xem web đăng ký nhận email thông báo khi Website của mình có đăng sản phẩm mới. Cảm ơn các bạn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bạn cho hỏi mình quản lý Website bán hàng Wocommerce. Giờ mình muốn tạo form để mọi người xem web đăng ký nhận email thông báo khi Website của mình có đăng sản phẩm mới.

Cảm ơn các bạn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/673130166721211/