Các bác ơi cho em hỏi chút. Em liên kết Contact form 7 khi dữ liệu lên google sheet thì bị sai giờ, bác nào biết cách fix chỉ giúp em với, em cám ơn nhiều!!!

Các bác ơi cho em hỏi chút. Em liên kết Contact form 7 khi dữ liệu lên google sheet thì bị sai giờ, bác nào biết cách fix chỉ giúp em với, em cám ơn nhiều!!!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác ơi cho em hỏi chút. Em liên kết Contact form 7 khi dữ liệu lên google sheet thì bị sai giờ, bác nào biết cách fix chỉ giúp em với, em cám ơn nhiều!!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/583304255703803/