Các bác làm ơn em hỏi 1 chút ạ,em dùng vps của vultr trỏ tên miền qua cloudflare, giờ nhiều lúc đứt cáp web vào thấy chậm chậm,em có nên trỏ thẳng tên miền về vultr hay vẫn qua cloudflare để thêm bảo mật hơn ạ,em dùng wordpress ạ

Các bác làm ơn em hỏi 1 chút ạ,em dùng vps của vultr trỏ tên miền qua cloudflare, giờ nhiều lúc đứt cáp web vào thấy chậm chậm,em có nên trỏ thẳng tên miền về vultr hay vẫn qua cloudflare để thêm bảo mật hơn ạ,em dùng wordpress ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác làm ơn em hỏi 1 chút ạ,em dùng vps của vultr trỏ tên miền qua cloudflare, giờ nhiều lúc đứt cáp web vào thấy chậm chậm,em có nên trỏ thẳng tên miền về vultr hay vẫn qua cloudflare để thêm bảo mật hơn ạ,em dùng wordpress ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/562439431123619/