các bác có kinh nghiệm cho e hỏi là có cách nào cho nó ở trang A khi dùng máy tính và trang B khi dùng mobile ko ạ

các bác có kinh nghiệm cho e hỏi là có cách nào cho nó ở trang A khi dùng máy tính và trang B khi dùng mobile ko ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
các bác có kinh nghiệm cho e hỏi là có cách nào cho nó ở trang A khi dùng máy tính và trang B khi dùng mobile ko ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/650098415691053/