Các bác co e hỏi có cách nào nhập giá 1 lần cho nhiều variation khi list sp lên wp k a?

Các bác co e hỏi có cách nào nhập giá 1 lần cho nhiều variation khi list sp lên wp k a?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác co e hỏi có cách nào nhập giá 1 lần cho nhiều variation khi list sp lên wp k a?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/557577478276481/