Các bác cho mình hỏi những trang ads nào CPM tốt và hiệu quả nhỉ

Câu hỏi:
Các bác cho mình hỏi những trang ads nào CPM tốt và hiệu quả nhỉ?

Ngoại trừ ad sense nha

PS: Có ai biết cách gỡ tận gốc code của thằng propellads (giờ đổi thành monetag) không?

Edit post
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Các bác cho mình hỏi những trang ads nào CPM tốt và hiệu quả nhỉ