Các bác cho hỏi khách hàng không chịu trả tiền hosting, nói mãi cũng không chịu trả thì các bác hay làm ntn? Việc cắt dịch vụ là chắc chắn ạ, nhưng đa phần toàn bán qua miệng không có hợp đồng về vấn đề pháp lý thì có gì trục trặc không các bác ?

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho hỏi khách hàng không chịu trả tiền hosting, nói mãi cũng không chịu trả thì các bác hay làm ntn? Việc cắt dịch vụ là chắc chắn ạ, nhưng đa phần toàn bán qua miệng không có hợp đồng về vấn đề pháp lý thì có gì trục trặc không các bác ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/603709520329943/