Các Bác cho hỏi hơn 30 tuổi có nên đi học lập trình thiết kế website không nhỉ?

Các Bác cho hỏi hơn 30 tuổi có nên đi học lập trình thiết kế website không nhỉ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các Bác cho hỏi hơn 30 tuổi có nên đi học lập trình thiết kế website không nhỉ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/723223475045213/