Các bác cho em hỏi với nay em thấy trong webmaster có phần Core Web Vitals Em thấy nó liệt kê trong đó 735 poor URLs là sao ạ đỏ lòm hết :D Em mới search thử xem là gì mà vẫn hơi mông lung :D

Các bác cho em hỏi với nay em thấy trong webmaster có phần Core Web Vitals Em thấy nó liệt kê trong đó 735 poor URLs là sao ạ đỏ lòm hết :D Em mới search thử xem là gì mà vẫn hơi mông lung :D
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi với nay em thấy trong webmaster có phần Core Web Vitals
Em thấy nó liệt kê trong đó 735 poor URLs là sao ạ đỏ lòm hết :smiley: Em mới search thử xem là gì mà vẫn hơi mông lung :smiley:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/572662703434625/