Các bác cho em hỏi, sao em liên gửi form từ CF7 lên Google sheet, nó toàn gửi dữ liệu trắng vậy? Bác nào giúp em với :(

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi, sao em liên gửi form từ CF7 lên Google sheet, nó toàn gửi dữ liệu trắng vậy? Bác nào giúp em với :frowning:
Nguồn: Redirecting...