Các bác cho em hỏi, sao em liên gửi form từ CF7 lên Google sheet, nó toàn gửi dữ liệu trắng vậy? Bác nào giúp em với :(

Các bác cho em hỏi, sao em liên gửi form từ CF7 lên Google sheet, nó toàn gửi dữ liệu trắng vậy? Bác nào giúp em với :(
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi, sao em liên gửi form từ CF7 lên Google sheet, nó toàn gửi dữ liệu trắng vậy? Bác nào giúp em với :frowning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/604447640256131/