Các bác cho em hỏi plugin list sản phẩm nhiều màu khi click vào màu nào ra hết ảnh màu đó với ạ

Các bác cho em hỏi plugin list sản phẩm nhiều màu khi click vào màu nào ra hết ảnh màu đó với ạ
0

Ví dụ : khi mà xem categories thì nó ra ntn


au khi click vào sản phẩm thì nó ra ntn ạ
Imgur
Em xin cảm ơn ạ