Các bác cho em hỏi làm thế nào để share link wordpress lên fb nó hiển thị dạng abc.netlify. app vậy?

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi làm thế nào để share link wordpress lên fb nó hiển thị dạng abc.netlify. app vậy?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Các bác cho em hỏi làm thế nào để share link wordpress lên fb nó hiển thị dạng abc.netlify