Các bác cho em hỏi không biết có plugin nào tính hoa hồng cho nhân viên hoàn tất đơn hàng woo không ?

Các bác cho em hỏi không biết có plugin nào tính hoa hồng cho nhân viên hoàn tất đơn hàng woo không ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi không biết có plugin nào tính hoa hồng cho nhân viên hoàn tất đơn hàng woo không ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/636724637028431/