Các bác cho em hỏi khi list sp lên có cần tránh hàng thương hiệu k a?

Các bác cho em hỏi khi list sp lên có cần tránh hàng thương hiệu k a?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi khi list sp lên có cần tránh hàng thương hiệu k a?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/554943578539871/