Các bác cho em hỏi có plugin nào có chức năng tạo mã thẻ để kích hoạt hoặc để phân quyền 1 tính năng gì đó không ạ?

Các bác cho em hỏi có plugin nào có chức năng tạo mã thẻ để kích hoạt hoặc để phân quyền 1 tính năng gì đó không ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi có plugin nào có chức năng tạo mã thẻ để kích hoạt hoặc để phân quyền 1 tính năng gì đó không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/585512755482953/