Các bác cho em hỏi, có cách nào hiển thị sản phẩm liên quan theo danh mục chính (primary key) không ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi, có cách nào hiển thị sản phẩm liên quan theo danh mục chính (primary key) không ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/781295065904720/