Các bác cho em hỏi có cách nào để responsive tối ưu nhất cho các kích thước màn hình desktop không ạ? Em check mỗi màn đang hiển thị 1 kiểu mà chưa tìm ra cách :D

Các bác cho em hỏi có cách nào để responsive tối ưu nhất cho các kích thước màn hình desktop không ạ? Em check mỗi màn đang hiển thị 1 kiểu mà chưa tìm ra cách :D
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi có cách nào để responsive tối ưu nhất cho các kích thước màn hình desktop không ạ?
Em check mỗi màn đang hiển thị 1 kiểu mà chưa tìm ra cách :smiley:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/788653041835589/