các bác cho em hỏi có các nào 2 website sử dung chung database đc không ạ. "theme giống nhau"

Câu hỏi từ Group FB:
các bác cho em hỏi có các nào 2 website sử dung chung database đc không ạ. “theme giống nhau”
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | các bác cho em hỏi có các nào 2 website sử dung chung database đc không ạ