Các bác cho em hỏi chuyển từ file PSD sang landing page chạy trên nền web thì khoảng bao nhiêu tiền cho 1 trang nhỉ

Các bác cho em hỏi chuyển từ file PSD sang landing page chạy trên nền web thì khoảng bao nhiêu tiền cho 1 trang nhỉ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi chuyển từ file PSD sang landing page chạy trên nền web thì khoảng bao nhiêu tiền cho 1 trang nhỉ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/546676772699885/