Các bác cho em hỏi chút : Thuê người viết tool leech truyện tranh riêng thường vào khoảng bao nhiêu lúa thế mấy bác @@

Các bác cho em hỏi chút : Thuê người viết tool leech truyện tranh riêng thường vào khoảng bao nhiêu lúa thế mấy bác @@
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi chút : Thuê người viết tool leech truyện tranh riêng thường vào khoảng bao nhiêu lúa thế mấy bác @@
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/585633145470914/