Các bác cho em hỏi chút " Dùng plugin Popup gì để chèn mã quảng cáo vô được ạ ??

Các bác cho em hỏi chút " Dùng plugin Popup gì để chèn mã quảng cáo vô được ạ ??
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi chút " Dùng plugin Popup gì để chèn mã quảng cáo vô được ạ ??
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/579898596044369/