Các bác cho em hỏi.. cái plugin wp pipes lấy tin từ website khác có bị ảnh hưởng gì xấu tới web k ạ.

Các bác cho em hỏi.. cái plugin wp pipes lấy tin từ website khác có bị ảnh hưởng gì xấu tới web k ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi… cái plugin wp pipes lấy tin từ website khác có bị ảnh hưởng gì xấu tới web k ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542706336430262/