Các bác cho em em hỏi tí, em muốn embed video vô text, bao giờ ấn vô text thì video hiện lên thì dùng plugin nào ạ. Em cảm ơn@@

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em em hỏi tí, em muốn embed video vô text, bao giờ ấn vô text thì video hiện lên thì dùng plugin nào ạ. Em cảm ơn@@
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/778117512889142/