Các bác cho e hỏi vừa rồi trên envato nó có cho tải free cái theme soledad. Có bác nào lụm được ko cho e xin ké với ạ !!!

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi vừa rồi trên envato nó có cho tải free cái theme soledad. Có bác nào lụm được ko cho e xin ké với ạ !!!

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/811084712925755/