Các bác cho e hỏi. trong wp+flastsome. Có plug in nào cho phép up ảnh đại diện ( ảnh đại diện hiển trị trong danh mục, hoặc home) lên thủ công ko. tức ko lấy ảnh sản phẩm thu lại

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi.
trong wp+flastsome.
Có plug in nào cho phép up ảnh đại diện ( ảnh đại diện hiển trị trong danh mục, hoặc home) lên thủ công ko. tức ko lấy ảnh sản phẩm thu lại
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/675780223122872/