Các bác cho e hỏi thumnail của e khi hiển thị bị cắt xén thì chỉnh ở đâu đc các bác

Các bác cho e hỏi thumnail của e khi hiển thị bị cắt xén thì chỉnh ở đâu đc các bác
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi thumnail của e khi hiển thị bị cắt xén thì chỉnh ở đâu đc các bác
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/620622588638636/