Các bác cho e hỏi thêm câu: có plugin nào tạo được phần live chat cho mọi người cùng chat không? giống như live chat của 1 số web bình luận bóng đá lậu.

Các bác cho e hỏi thêm câu: có plugin nào tạo được phần live chat cho mọi người cùng chat không? giống như live chat của 1 số web bình luận bóng đá lậu.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi thêm câu:

có plugin nào tạo được phần live chat cho mọi người cùng chat không? giống như live chat của 1 số web bình luận bóng đá lậu.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591212271579668/