Các bác cho e hỏi hawkhost tự động backup cho mình theo từng ngày vs lưu trong 7 ngày gần nhất phải k a? Vậy mình k cần backup lại nữa đúng k các bác?

Các bác cho e hỏi hawkhost tự động backup cho mình theo từng ngày vs lưu trong 7 ngày gần nhất phải k a? Vậy mình k cần backup lại nữa đúng k các bác?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi hawkhost tự động backup cho mình theo từng ngày vs lưu trong 7 ngày gần nhất phải k a? Vậy mình k cần backup lại nữa đúng k các bác?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/586695725364656/