Các bác cho e hỏi e muốn đề giá 1 lần cho nhiều biến thể cùng 1 lúc thì vào phần nào để điền giá a?

Các bác cho e hỏi e muốn đề giá 1 lần cho nhiều biến thể cùng 1 lúc thì vào phần nào để điền giá a?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi e muốn đề giá 1 lần cho nhiều biến thể cùng 1 lúc thì vào phần nào để điền giá a?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539199516780944/