Các bác cho e hỏi có app nào thông báo cho mình biết website mình bị offline (không truy cập được) không ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi có app nào thông báo cho mình biết website mình bị offline (không truy cập được) không ạ?
Nguồn: Redirecting...