Các bác cho e hỏi chút. E nhúng thư viện camera slide show vào wordpress nhưng lỗi không chạy do xung đột jquery có sẵn của wp. Các bác cho e hướng xử lý với ạ. Thanks all.

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi chút. E nhúng thư viện camera slide show vào wordpress nhưng lỗi không chạy do xung đột jquery có sẵn của wp. Các bác cho e hướng xử lý với ạ. Thanks all.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/688452935188934/