các bác cho e hỏi câu hỏi ưu điểm nhược điểm của 2 dạng xây web 1. các công cụ builder trên wp 2. web xây bằng code e cảm ơn.

các bác cho e hỏi câu hỏi ưu điểm nhược điểm của 2 dạng xây web 1. các công cụ builder trên wp 2. web xây bằng code e cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
các bác cho e hỏi câu hỏi

ưu điểm nhược điểm của 2 dạng xây web

  1. các công cụ builder trên wp

  2. web xây bằng code
    e cảm ơn.
    Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/605510886816473/