Các bác biết chỗ nào cung cấp Plugin API tự động xác nhận thanh toán cho Techcombank rẻ rẻ không ạ, mình biết một chỗ 100K/tháng nhưng đợt này mới nên ít giao dịch, hơi tốn. Muốn kiểm chỗ mềm hơn cho dễ thở.

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác biết chỗ nào cung cấp Plugin API tự động xác nhận thanh toán cho Techcombank rẻ rẻ không ạ, mình biết một chỗ 100K/tháng nhưng đợt này mới nên ít giao dịch, hơi tốn. Muốn kiểm chỗ mềm hơn cho dễ thở.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/846483699385856/