các anh cho hỏi là có plugin nào mình đăng bài hàng loạt lên các website khác do mình quản lý ko ạ ? Kiểu như em có các website A B C D Giờ em đăng bài lên website A thì các website B C D cũng đăng bài đó lên luôn. Có plugin nào như vậy ạ ?

các anh cho hỏi là có plugin nào mình đăng bài hàng loạt lên các website khác do mình quản lý ko ạ ? Kiểu như em có các website A B C D Giờ em đăng bài lên website A thì các website B C D cũng đăng bài đó lên luôn. Có plugin nào như vậy ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
các anh cho hỏi là có plugin nào mình đăng bài hàng loạt lên các website khác do mình quản lý ko ạ ?
Kiểu như em có các website A B C D
Giờ em đăng bài lên website A thì các website B C D cũng đăng bài đó lên luôn.
Có plugin nào như vậy ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/686508658716695/