các anh chị cho em hỏi gắn link kiểu gì mà người khác xem được k ạ . em gắn chỉ mik em xem được thôi ạ 🙁

các anh chị cho em hỏi
gắn link kiểu gì mà người khác xem được k ạ .
em gắn chỉ mik em xem được thôi ạ :frowning: