Các a ơi cho e xin code ẩn thanh admin bar trừ quản trị viên được không ạ, e check google nhưng không có code nào dùng được ạ 🥰

Câu hỏi từ Group FB:
Các a ơi cho e xin code ẩn thanh admin bar trừ quản trị viên được không ạ, e check google nhưng không có code nào dùng được ạ :smiling_face_with_three_hearts:
Nguồn: Redirecting...