Các a ơi cho e xin code ẩn thanh admin bar trừ quản trị viên được không ạ, e check google nhưng không có code nào dùng được ạ 🥰

Các a ơi cho e xin code ẩn thanh admin bar trừ quản trị viên được không ạ, e check google nhưng không có code nào dùng được ạ 🥰
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các a ơi cho e xin code ẩn thanh admin bar trừ quản trị viên được không ạ, e check google nhưng không có code nào dùng được ạ :smiling_face_with_three_hearts:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/791720521528841/