cả nhà ơi cho em hỏi. Có 1 domain và ip của website đó. Giờ làm sao để mình biết là nó đang sử dụng hosting/máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ nào ạ ?

cả nhà ơi cho em hỏi. Có 1 domain và ip của website đó. Giờ làm sao để mình biết là nó đang sử dụng hosting/máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ nào ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
cả nhà ơi cho em hỏi. Có 1 domain và ip của website đó. Giờ làm sao để mình biết là nó đang sử dụng hosting/máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ nào ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/692206318146929/