cả nhà cho em hỏi là domain mà bị facebook khoá thì kháng nghị thế nào cho nó mở nhỉ ? Với nếu nó ko mở mà kháng nghị nhiều lần nó khoá vĩnh viễn luôn đúng ko ạ ?

cả nhà cho em hỏi là domain mà bị facebook khoá thì kháng nghị thế nào cho nó mở nhỉ ? Với nếu nó ko mở mà kháng nghị nhiều lần nó khoá vĩnh viễn luôn đúng ko ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
cả nhà cho em hỏi là domain mà bị facebook khoá thì kháng nghị thế nào cho nó mở nhỉ ? Với nếu nó ko mở mà kháng nghị nhiều lần nó khoá vĩnh viễn luôn đúng ko ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/668858203815074/