cả nhà cho em hỏi là cài đặt thế nào để khi đăng bài bắt buộc phải có tiêu đề. Nêu ko có tiêu đề thì ko thể đăng. Nhờ chỉ giúp em với ạ. Em cám ơn nhiều!

cả nhà cho em hỏi là cài đặt thế nào để khi đăng bài bắt buộc phải có tiêu đề. Nêu ko có tiêu đề thì ko thể đăng. Nhờ chỉ giúp em với ạ. Em cám ơn nhiều!
0

Câu hỏi từ Group FB:
cả nhà cho em hỏi là cài đặt thế nào để khi đăng bài bắt buộc phải có tiêu đề. Nêu ko có tiêu đề thì ko thể đăng.
Nhờ chỉ giúp em với ạ. Em cám ơn nhiều!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/720608725306688/